ข่าวและเหตุการณ์

 • Thai Education (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters."Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and E...
  Details >>>
 • Testing Chemicals in an Animal (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters."Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and E...
  Details >>>
 • Thai Beauty Standard and Its Harm to Society (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters."Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and E...
  Details >>>
 • What is Modern Art and Why is it So Expensive? (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters." Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and ...
  Details >>>
 • Coping with Stress during the COVID-19 Pandemic (MAC Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters." Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and ...
  Details >>>
 • Gen Z Teenagers and Politics (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters." Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and ...
  Details >>>
 • Gen Z Teenagers and Politics (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters." Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division an...
  Details >>>
 • What is Cultural Appropriation? (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters." Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and ...
  Details >>>
 • What is Cultural Appropriation? (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters." Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and ...
  Details >>>
 • Existentialism: Why Do We Live? (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters." Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and ...
  Details >>>
 • Story behind Olivia Rodrigo’s “Driver License” (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters." Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and ...
  Details >>>
 • How Sports Help with Learning (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters." Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and ...
  Details >>>
 • What to Watch on Disney + (MAC Junior & Senior Interpreters)    
  This video is part of project "PRC English Website Broadcast by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters." Produced by Media Arts Club (MAC) Junior & Senior Interpreters, Language Centre and PRC International Relations Division and ...
  Details >>>
 • Learn Together Safely at a Distance    
  The Prevention Measures and Learning Management during the COVID-19 Outbreak
  Details >>>
 • FIRST Tech Challenge Thailand 2019    
  On the 15th of November 2019, The Prince Royal’s College and The Faculty of Engineering at Chiang Mai University with the cooperation of the “FIRST For Inspiration and Recognition of Science and Technology” organization in the United States organized...
  Details >>>
 • 114th Anniversary Commemoration Ceremony of the Royal Renaming of the School    
  The Prince Royal’s College organized a commemoration ceremony of the 114th Anniversary of the Royal Renaming of the School on the 2nd of January 2020 at the school chapel. There were alumni, current students as well as parents taking part in the cere...
  Details >>>
 • Baccalaureate Sunday: VYR    

  Details >>>
 • HARRIS THE MUSICAL : The Treasure Within    

  Details >>>
 • PRC Presentation_English version    

  Details >>>
 • PRC เดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เดินรณรงค์ งดสูบบุหรี่และงดใช้สารเสพติด ในโรงเรียน และชุมชนโดยรอบของโรงเรียน เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561...
  Details >>>
 • สระเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ สืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง    

  Details >>>
 • Baccalaureate Sunday : พลินทร์    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น พลินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์อำนาจ สมบูรณ์ยิ่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานศิษยาภิบาล สภาคริสตรจักรในประเทศไทย เป็นผู้เทศนา และ ศาสต...
  Details >>>
 • อำลาอาลัย พลินทร์    


  Details >>>
 • PRC Baccalaureate Sunday PRC 2018 (TRAILER)    

  Details >>>
 • PRC Goodbye Senior : Plynn    

  Details >>>
 • กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท ความสำคัญ และรู้จักหน้าที่ของตนเอง กิจกรรมประกอบด้วยฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เกมส์นันทนาก...
  Details >>>
 • PRC Music Night 2017 (Highlight)    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานราตรีเพลินเพลง : Music Night 2017 แสดงความสามารถทางด้านดนตรีของนักเรียนทุกระดับชั้น ประกอบแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ณ สนามหน้าโบสถ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560...
  Details >>>
 • PRC SPORTS DAY 2017    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันกรีฑาสีระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร งาว จ.ลำปาง (นักเรียนเก่ารุ่น Spider และรุ่นป่าน) เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700...
  Details >>>
 • ต๋ามฮีตตวยฮอย สืบฮ้อยวัฒนธรรม    
  ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ต๋ามฮีตตวยฮอย สืบฮ้อยวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์ วิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน...
  Details >>>
 • ขอเชิญร่วมงาน Shop for PRC Chapel ครั้งที่ 2    
  ขอเชิญร่วมงาน Shop for PRC Chapel ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์หินหัวมุม...
  Details >>>
 • ล้างมือ 7 ขั้นตอน (ล้างมือบ่อยๆ)    
  เพลงล้างมือ 7 ขั้นตอน (ล้างมือบ่อยๆ) โดย งานอนามัยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย...
  Details >>>
 • การฝึกซ้อมรับมือการเกิดอุบัติภัย อันเนื่องจากอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปีการศึกษา 2560    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่(ศูนย์กู้ชีพพิงค์นคร) และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมให้กับครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการฝึกซ้อมรับมือและระงับการเกิดอุบัติภัย อันเนื่องจากอัคค...
  Details >>>
 • Internal Robot Racing 2017    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานแข่งขันหุ่นยนต์ภายใน Internal Robot Racing 2017 (IRR2017) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด  และบรรยายหัวข้อ ทิศทางหุ่นยนต์...
  Details >>>
 • วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย    

  Details >>>
 • P.R.C. Presentation (English version)    

  Details >>>
 • "ปิ๊กมาผ่อ โบสถ์นี้ตี้เฮาฮัก"ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. 2560    
  ภาพบรรยากาศงาน "ปิ๊กมาผ่อ...โบสถ์นี้ตี้เฮาฮัก"ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2560เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560...
  Details >>>
 • PRC ร่วมใจ๋ สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐    

  Details >>>
 • [Teaser]"ปิ๊กมาผ่อ โบสถ์นี้ตี้เฮาฮัก"ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. 2560    

  Details >>>
 • อำลาอาลัย คราม    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานเลี้ยงอำลาอาลัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น คราม โดยได้รับเกียรติจาก นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้ให้โอวาท และรับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้อำนวย...
  Details >>>
 • Shop for PRC Chapel    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรม Shop for PRC Chapel จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาพิเศษ พร้อมด้วยการแสดง กิจกรรมที่น่าสนใจ รายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนโบสถ์นี้ที่เรารักษ์ ณ ลานอนุสาวรีย์หินหัวมุม เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560...
  Details >>>
 • วิ่งเพื่อโบสถ์นี้ที่เรารักษ์    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแข่งขันวิ่งเพื่อโบสถ์นี้ที่เรารักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ข่วงหน้า P.R.C. Gymnasium 2000 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 25...
  Details >>>
 • การแสดงดนตรี ตามรอยพ่อ    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดการแสดงดนตรี “ตามรอยพ่อ” เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการแสดงดนตรีในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวของนักดนตรีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา จนถึงชั้นมัธยมศึกษา ได้แก่ PRC ...
  Details >>>
 • พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีถวายความอาลัย และจัดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๐๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อโรงเรีย...
  Details >>>
 • PRC Music Showcase    
  ศูนย์การเรียนรู้ดนตรี สถาบันแฮรีสโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดการแสดงดนตรี P.R.C. Music Showcase แสดงสามารถของนักเรียนวงดุริยางค์ และวงออเคสตร้า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  ณ อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส  เมื่อวันที่ 16 กันยา...
  Details >>>
 • รักภาษาจีน ฝันประเทศจีน 汉语情 中国梦 Chinese Affection Chinese Dream    
  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียน ในหัวข้อ “รักภาษาจีน ฝันประเทศจีน” (Chinese Affection , Chinese Dream) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 100 ปี สถา...
  Details >>>
 • แด่...แม่ของลูก P.R.C. ทุกคน    

  Details >>>
 • Microsoft Showcase Schools และการแข่งขัน IRR 2016    
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559  ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับรางวัล Microsoft Showcase Schools จากไมโครซอฟท์  ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ได้รับคัดเลือกและยอมรับจาก  Microsoft Corporation ให้โรงเร...
  Details >>>
 • Experience English    
  English is the gate to the world: master English by communicating in English with your friends, family and colleagues...every time...everywhere.
  Details >>>
 • โรงเรียนวัฒนธรรมคุณภาพ    

  Details >>>
 • P.R.C. ซ้อมรับมือ อัคคีภัยและแผนดินไหว 2559    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครเชียงใหม่(ศูนย์กู้ชีพพิงค์นคร) และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค เตรียมความพร้อมให้กับครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการฝึกซ้อมรับมือการเกิดอุบัติภัย อันเนื่องจากอัคคีภัยและแ...
  Details >>>
 • PRC Freshmen 2016    
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 จัดกิจกรรม " พี่ ม.5 รับน้อง ม.4" เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง สร้างความสามัคคีระหว่างพี่น้อง P.R.C. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559...
  Details >>>
 • P.R.C. น้อมวันทาบูชาครู - [9 มิถุนายน 2559]    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อระลึกพระคุณของบูรพาจารย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559...
  Details >>>
 • Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น VERITAS '15    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น VERITAS '15 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ พิริยะ ประดิษฐสอน ผู้ช่วยศิษยาภิบาลคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เป็นผู้เทศนา และ พลตำรวจตรีวาสิทธ...
  Details >>>
 • Baccalaureate Sunday นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เปรม    
  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดพิธีจบหลักสูตร Baccalaureate Sunday ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น เปรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เป็นผู้เทศนา และ นายอิทธิพล โสขุ...
  Details >>>
 • ดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. 2559    
  สมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดงานดำหัวปี๋ใหม่ ประชุมใหญ่ ส.น.ป. ประจำปี 2559 โดยมีนักเรียนเก่าทุกรุ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร่วมรดน้ำดำหัวครูอาวุโสและนักเรียนเก่าอาวุโส เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559...
  Details >>>
 • P.R.C. ร่วมใจประหยัดน้ำ    
  ด้วยขณะนี้ประเทศไทยของเรา ได้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งถือเป็นวิกฤติแห้งแล้งรุนแรงที่สุดในร­อบ 20 ปี ปริมาณน้ำในแหล่งต่างๆ ลดน้อยลง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จึงขอความร่วมมือจากทุกๆ คน ร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งนี้ ร่วมกันเป็นกระบอกเสียงในการช...
  Details >>>
 • อำลา อาลัย : เปรม    

  Details >>>
 • วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย    

  Details >>>
 • รักภาษาจีน ฝันประเทศจีน 汉语情 中国梦 Chinese Affection Chinese Dream
  สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียน ในหัวข้อ “รักภาษาจีน ฝันประเทศจีน” (Chinese Affection , Chinese Dream) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 100 ปี สถา...
  Details >>>
 • โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย : โรงเรียนวัฒนธรรมคุณภาพ

  Details >>>
 • อำลา อาลัย : VERITAS '15

  Details >>>
 • พิธีระลึก 110 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน
  พิธีระลึก 110 ปี วันพระราชทานนามโรงเรียน...
  Details >>>
 • วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
  วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย...
  Details >>>
 • P.R.C. Band in Chiang Mai Flower Festival 2016
  P.R.C. Band in Chiang Mai Flower Festival 2016...
  Details >>>
 • P.R.C. Band in Chiang Mai Flower Festival 2016
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 วงดุริยางค์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมบรรเลงเพลงสร้างสีสัน ในงานไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 40 สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้ง­ไทยและต่างชาติ...
  Details >>>
จากทั้งหมด 58 รายการ
ผู้เยี่ยมชม 7,800,315 คน